Thulin typ B

Under 1925 kontaktades Thulinverken av bröderna Per* och Hugo Weiertz, som ville ha en bil tillverkad efter sina egna ritningar. De hade tidigare byggt flera lätta bilar under namnet ”Self” och med dem gjort långresor i både Sverige och Europa.

Thulinverken blev intresserat av projektet och anställde de båda bröderna som konstruktörer. Under 1926 byggdes prototypen till typ B och eftersom provkörningen utföll väl, byggdes ytterligare 12 bilar under 1927. När de presenterades blev mottagandet mycket gott, bilarna var avancerade och hade goda köregenskaper.

Samma år lanserade Volvo sin första modell, med primitiv teknik. Volvo hade ekonomisk uppbackning av SKF, och en sådan gigant vågade Thulinverken inte utmana, utan projektet lades ner.

Av de 13 bilar som byggdes finns ingen bevarad, men det kanske finns något avglömt vrak som står och rostar i en lada någonstans. Kan någon finna detta, tag då kontakt med Landskrona Museum.

*Ingenjör Per Weiertz blev senare konstruktör på AB Landsverk (200 meter från Thulinverken) där hans sista insats innan pensioneringen blev konstruktionen av styrväxlarna till stridsvagn ”S”.