Beställ bild

 

 

Välkommen till nätversionen av Minnesbanken. Här har du möjlighet att söka i databaserna över vår fotosamling, stadshistoriska föremålssamling och konstsamling. Minnesbanken har vi skapat för er som forskar, för skolelever, för bildbyråer och andra "bildjägare" samt naturligtvis för den som är intresserad av historia och konst med tonvikt på Landskronabygden.
Den information du kan få här är naturligtvis inte en ersättning för ett besök i det verkliga museet utan en komplettering och en utökad service till
Minnesbanken på museet. Men genom denna tjänst får vi möjlighet att öppna upp magasin och arkiv som annars är stängda för allmänheten. Skolor får fritt använda information från våra databaser för sin undervisning. För alla andra gäller att uppgifterna är upphovsrättsskyddade och tillstånd fordras för användning.

Den här tjänsten är under utveckling. Vi för fortlöpande över befintliga pappersbaserade arkiv till digitalt format. Fotosamlingen digitaliseras och föremål och konst fotograferas av med digital teknik. Uppgifterna i de gamla arkiven är heller inte kompletta och vi arbetar fortlöpande med att fördjupa kunskapen om samlingarna. Till Minnesbanken kommer regelbundet intresserade landskronabor och hjälper oss att identifiera människor och miljöer på våra historiska bilder.
Vi kommer att få hålla på några år innan vi kan säga att det Minnesbanken är färdig.
Vi vill ändå göra informationen tillgänglig, eftersom vi tror att informationen redan nu kan vara till glädje för många. Vi vill också gärna få in era synpunkter på den här tjänsten.

FOTO

Här har du möjlighet att läsa mer om vår fotosamling.

Sök foto>>>

 


 
FÖREMÅL

Här har du möjlighet att läsa mer om vår stadshistoriska föremålssamling.

Sök föremål >>>


 
KONST

Här har du möjlighet att läsa mer om vår konstsamling.

Sök konst >>>

 
REKLAM OCH ARKIVET

Här har du möjlighet att läsa mer om Reklamarkivet.

Sök i Reklamarkivet >>>